ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งจังหวัดชุมพร เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่6)
  รายละเอียด :

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน