ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น(ทูที)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 พ.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อหินคลุกชั้นพื้นทาง จำนวน 230 ลบ.ม.(สำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายราษฎร์บำรุง 2 หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว โดยจัดซื้อวัสดุทำเอง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 พ.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยล้มกอง ถนนสายทรายแก้ว-สี่หนอง หมู่ที่9โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 พ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองออก หมู่ที่9 บ้านทรายเงินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 พ.ย. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - คลองบางทะลาย2 หมู่ที่ 3 บ้านพละโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 พ.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนสูง หมู่ที่1 บ้านเขาเลี้ยวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
14 พ.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงแถว-สถานีรถไฟเขาไชยราช หมู่ที่7 บ้านม่วงแถวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 พ.ย. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม-คลองบางทะลาย หมูที่8 บ้านชัยพฤกษ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
14 พ.ย. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 39 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งพัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48