ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ก.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกลรถยนต์บรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๓๕๕ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ก.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถเกลี่ยดิน) หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ก.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล(รถสเปรย์ยางแอสฟัลท์) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๓๖๑ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๓-๐๐๐๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ก.ย. 2563
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ก.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน กันยายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ก.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน 18 ลบ.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 ส.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๙๖๗๐ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 ส.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 ส.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายนางจันทร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63