ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 พ.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สำนักสงฆ์-บ้านน้ำดำ หมู่ที่ 10 บ้านไชยราชสันติสุข ตำบลเขาไชยราช โดยจัดซื้อวัสดุทำเองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 พ.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบดสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน ถข 41 หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001 (แบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป์ จำนวน 1 ลูก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 พ.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกล(รถเกลี่ยดิน) หมายเลขทะเบียน ตค 152 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 020-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 พ.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางระบบน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 พ.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 พ.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายหอถังจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งบริเวณบ้านนาย อุดร อินทร์แก้ว หมูที่ 3 บ้านพละโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 พ.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลเขาไชยราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 พ.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตามโครงการศุนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ต.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67