ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองซังกะนาว หมู่ที่ 1 บ้านเขาเลี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 มิ.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าผลิตน้ำเพื่อการเกษตร คลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 6โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 มิ.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างวางท่อลอดกลมพร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี บริเวณถนนสายห้วยแกละ-เคี่ยมเอน หมู่ที่ 9โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 มิ.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยชื่นจิตร หมู่ที่ 7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 มิ.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบหอถังจ่ายน้ำ/ระบบจ่ายน้ำบริเวณชุมชนรถไฟเขาไชยราช หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 มิ.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างติดตั้งแถบสะท้อนแสง (รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ) หมายเลขทะเบียน 81-1355 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 006-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 มิ.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุดจ่ายน้ำในพื้นที่ หมู่ 1,4,6,7 และ 8โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 มิ.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาชนิดสำเร็จรูป ถนนสายซอย 38 (บริเวณสี่แยกหนองบัว) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งพัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 มิ.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยประปา ทุ่งทอง-แม่ยกให้ หมู่ที่ 11โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59