ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.28009 สายสายันห์-เขาสะตอ 1 หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไชยราช กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [10 มี.ค. 2563]
**
**
**